Menu

 Muka Depan

Perisian

Teknik Belajar

Belajar ICT

Nota Ilmiah

Sambungan

Hantar Mesej

Tanya Guru

Hiburan

Kenali Diri Saya

Artikel


Capaian

 

ASMKAWA Online

LAWdotEDU

Harvest Moon HQ

SMKAWA Online 

Kisah Tauladan 7

 

Kisah Al-Hasin Masuk Islam

 

Bermacam-macam cara orang Quraisy untuk menyekat perjuangan Rasulullah s.a.w dan menyebarkan agama Islam. Kadang-kadang dengan cara halus, kadang-kadang pula dengan kasar, janji, merayu dan lain-lain. Mereka sering meminta bantuan orang yang berpengaruh untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Tersebutlah dalam sirah. Suatu hari orang-orang Quraisy pergi kepada seorang tua bernama AI-Hasin. Orang ini terkenal dengan sifatnya yang jujur, berbudi bahasa dan suka menolong. Orang-orang Quraisy meminta jasa baik AI-Hasin agar meminta Nabi Muhammad s.a.w memberhentikan penyebaran agama Islam.

Pergilah orang tua yang jujur itu berjumpa baginda dan menyampaikan maksudnya. Terjadilah temu bual Nabi dengan AI-Hasin.

Nabi bertanya: "Wahal AI-Hasin, berapa tuhan yang kamu sembah?"

"Tujuh di langit dan satu di bumi." Jawab AI-Hasin.

"Kalau engkau ditimpa penyakit atau kesusahan kepada siapa kamu meminta?"

"Kepada yang di langit", jawab AI-Hasin.

"Kalau telah habis semua harta, kepada siapa pula kamu meminta?"

"Kepada yang di langit juga."

"Waktu meminta yang susah-susah engkau hadapkan ke langit tapi waktu

menyembah engkau sekutukan dia dengan yang di bumi, masuk lslamlah kamu wahai Hasin, supaya engkau selamat."

Mendengar hujjah Nabi itu, Hasin terus masuk Islam ketika itu juga.

Anaknya lmran b. AI-Hasin yang kebetulan hadir di situ dan telah lama masuk Islam menangis apabila melihat ayahnya mengucap dua kalimah syahadah. Ia mencium kepala, kedua tangan dan kaki ayahnya.

Nabi sendiri menangis melihat pelakuan Imran terhadap ayahnya itu. Kerana sebelum AI-Hasin masuk Islam, jangankan Imran akan berbuat begitu, melihat pun dia tidak mahu tetapi setelah ayahnya masuk Islam, Imran memenuhi kebaktian terhadap ayahnya. Inilah yang membuat Nabi menangis.