Menu

 Muka Depan

Perisian

Teknik Belajar

Belajar ICT

Nota Ilmiah

Sambungan

Hantar Mesej

Tanya Guru

Hiburan

Kenali Diri Saya

Artikel


Capaian

 

ASMKAWA Online

LAWdotEDU

Harvest Moon HQ

SMKAWA Online 

Kisah Tauladan 4

 

Kisah Ka'ab Membunuh Jin Ifrit Dengan Ayat Kursi

 

Imam Ghazali menerangkan dalam kitabnya, khawasul Quran; Bahawa lbnu Qutaibah meriwayatkan suatu peristiwa yang terjadi di negeri Basrah. Seorang pedagang bernama Ka'ab telah pergi ke negeri Basrah dengan membawa barang dagangannya, untuk dijual di Basrah. Setelah Ka'ab sampal di sana. Ia mencari tempat penginapan, tetapi semuanya telah dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang telah datang lebih awal. kemudian ka'ab melihat ada sebuah rumah kosong, dindingnya terdapat banyak sarang labah-labah. Kelihatannya rumah itu telah lama tidak didiami orang, ka'ab bertemu dengan tuan rumah tersebut, Ia ingin menyewa tempat itu selama lebih kurang satu minggu. Kata tuan punya rumah tersebut; 'Rumah ini aneh sekali, selalu menjadi buah bicara masyarakat ramai. Menurut kata orang, rumah ini didiami oleh jin ifrit, banyak orang yang menempati masa kerananya". ka'ab berkata; "Meskipun demikian kerana tempat lain tidak ada, saya sedia tinggal di sini asal saja tuan mengizinkan". "Baiklah", kata empunya rumah, saya tidak keberatan dan saya tidak memungut sewa apa-apa", kata tuan rumah. Ka'ab tinggal di rumah itu mulai petang hari dan tidak merasa takut tetapi setelah setengah malam Ka'ab nampak bayang hitam dengan dua buah mata menyala-nyala seperti api, mendekati Ka'ab.

Maka Ka'ab bangun membaca; AIIaahuIa iIaa ha llIaa huwal hayyul qayyuuum"tetapi bayang-bayang itu selaiu mengikuti apa-apa yang dibaca oleh ka'ab, sehingga hampir pada akhir ayat. Tetapi setelah Ka'ab membaca akhir ayat berbunyi; "Walaaya udhuhffzuhumaa wa huaIallyyuIazi~m', tidakterdengar lagi suara yang mengikutinya, Ka'ab hal ran dan ulanginya lagi; aWalaa ya uudhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azhm", tetapi tidak terdengar lagi suara yang mengikutinya, maka dibacanyalah berulang kali dan bayangan hitam itu pun hilanglah dan pandangan Ka'ab. Dan Ka'ab terbau sesuatu bau seperti ada sesuatu yang terbakar. Kemudian Ka~ab tidur di tempat itu dengan tidak mendapat apa-apa gangguan. Di pagi han Ka'ab melihat pada salah satu sudut rumah itu terapat bekas-bekas seperti ada sesuatu yang telah terbakar dan nampak ada abunya.

Di saat itu ka'ab mendengar suatu suara berkata; "Hal Ka'ab, engkau telah membakar jin Ifrit yang ganas", Ka’ab hairan dan berkata; "Dengan apa aku membakarnya?" jawab suara itu; "Dengan Firman Tuhan "Walaa ya uuduhu hifzuhumaa wahu wal aliyyul azllm".