Menu

 Muka Depan

Perisian

Teknik Belajar

Belajar ICT

Nota Ilmiah

Sambungan

Hantar Mesej

Tanya Guru

Hiburan

Kenali Diri Saya


Capaian

 

ASMKAWA Online

LAWdotEDU

Harvest Moon HQ

SMKAWA Online 

Koleksi Ring Tones

Kembali Ke Koleksi Ring Tones

 

Nokia 1

Selawat 1

8g1 8f1 4e1 8c1 4d1 8e1 8f1 8d1 4e1 8g1 8f1 4e1 8c1

 4d1 8e1 8f1 8d1 4e1 8e1 8f1 4g1 8g1 4g1 8e1 8f1 8e1 

4d1 8g1 8f1 4e1 8c1 4d1 8e1 8f1 8d1 2e1

Selawat 2

2d1 4e1 2f1 4e1 4d1 4g1 4g1 2f1 2e1 4- 2e1 4f1 2g1 2a1 

4#a1 4a1 4c2 4#a1 2a1 4- 2a1 4#a1 4g1 4f1 4a1 4f1 4d1

 2#a1 2a1 4- 2d1 4e1 2f1 4e1 4d1 4e1 4e1 4d1 4#c1 2d1

Ya Nabi Salam 'Alaika

8e2 8e2 4e2 8d2 4e2 8e2 8f2 16g2 16a2 16g2 16f2 4d2 

8g2 8f2 4e2 8b1 4c2 8d2 8e2 8d2 4e2 8d2 8d2 4d2 8c2 

4d2 8e2 16c2 16d2 16b1 16c2 4a1 8d2 8d2 4d2 4g2 8f2 8a2 4g2 2e2

Teman Sejati ­ Brothers

4d1 4e1 4d1 2g1 2g1 4g1 4a1 4b1 4a1 2g1 2g1 4g1 4a1

 4c2 4b1 2a1 2a1 4a1 4g1 4a1 4g1 2#f1 2#f1 4#f1 4e1 4#f1 

4a1 2a1 2g1

Junjungan Mulia ­ Al Mizan

2e2 4a2 2a2 4g2 4a2 4g2 4a2 4b2 2g2 4g2 4f2 2e2 4d2

 4c2 4b1 2b1 4c2 4d2 4e2 4g2 4f2 1e2 4- 4e2 4d2 8#c2 

2#c2 4d2 2e2 4g2 4a2 8f2 2f2 4e2 2d2 4e2 4f2 2a2 8- 4#a2 

4a2 4f2 4e2 4d2 1e2

Alangkah Indah Di Waktu Pagi

8c1 8a1 8- 8a1 4a1 4a1 8#a1 8a1 8#a1 8c2 4a1 4a1 

8g1 4g1 8a1 4f1 4g1 8a1 8#a1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1 

8d1 8d1 8- 8e1 4f1 4g1 8a1 8#a1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1

 8e1 4g1 8f1 8e1 8d1 8#c1 8d1 8e1 8f1 8e1 8d1 2e1

Thola’al Badru ‘Alaina ­ Nada Murni

4c2 4d2 2e2 2f2 8- 8e2 4d2 4f2 4e2 4d2 2c2 4c2 

4d2 2e2 4f2 8- 8e2 4d2 4f2 1e2 4- 4c2 4d2 2e2 4f2 

8- 8e2 4d2 4f2 4e2 4d2 2c2 4c2 4d2 4e2 4c2 4d2 8c2 8b1 4a1 4d2 1c2

Solla ‘Alaikallah - Rabbani

4a1 4d2 8- 8#c2 4d2 4e2 2f2 4- 8a2 8g2 2e2 8e2 

8g2 8f2 8e2 2d2 4- 4d2 4g2 8- 8#f2 4g2 4a2 8#a2 

8c3 8a2 8#a2 4g2 4g2 4a2 8- 8#a2 4c3 4#a2 2a2 

4a2 4#a2 8- 8a2 4g2 4f2 2e2 4f2 4g2 8- 8a2 8g2 8f2 8e2 2d2

Ya Rabbi bil Musthofa - Hijjaz

4e2 4e2 4e2 8f2 8e2 8d2 8f2 4e2 8- 4e2 4f2 4a2

 4#g2 8f2 8f2 8e2 4d2 4- 4f2 4f2 8e2 8d2 4e2 8d2

 8c2 4d2 8c2 8b1 4a1 8b1 8c2 4d2 8c2 8b1 8b1 8a1 

8a1 8#g1 8a1 8b1 8c2 8d2 4e2

Ya Zal Jalaaliwal ikram - Saujana

4c2 8c2 8d2 4e2 8- 8c2 4d2 8e2 8d2 4c2 4g1 4c2 

8c2 8d2 4e2 8- 8c2 4d2 4g2 4g2 4e2 4f2 8f2 8e2 

4d2 8- 8f2 8e2 8f2 8e2 8d2 4c2 8- 8e2 4d2 8c2 

8c2 4b1 8g1 8g1 4e2 4d2 4d2

Iktiraf ­ Raihan

8c2 4f2 4g2 4a2 8- 8#a2 4c3 16a2 16c3 16#a2 16a2 

4g2 8- 8a2 4f2 16g2 16a2 16f2 16g2 2a2 4- 8#a2 4c3 

16a2 16c3 16#a2 16a2 4g2 8- 8a2 4#a2 16g2 16#a2 

16a2 16g2 4f2 8- 8g2 4a2 16g2 16#a2 16a2 16g2 4f2

Pergi Tak Kembali ­ Rabbani

8c3 4c3 8d3 8c3 4b2 8- 8d3 8d3 8#d3 8d3 4c3 8e3 8f3 

4g3 8#g3 8g3 4f3 8#d3 8f3 2g3 8#g3 8g3 4f3 8d3 8e3 

4f3 8- 8g3 8e3 8f3 8d3 8e3 4c3 8c3 8c3 4g3 8g3 8#g3 8g3 

8f3 8#d3 8c3 4d3

Dinul-Huda ­ Hijjaz

4c2 4e2 8e2 8d2 8e2 8f2 4g2 4g2 8a2 8b2 4c3 4#a2 

4a2 2#a2 8g2 8g2 4a2 4g2 4f2 2g2 4e2 4f2 4e2 4d2 

2e2 4c2 4e2 8e2 8d2 8e2 8f2 2g2 4c2 4d2 4c2 4b1 4c2

Bulan-bulan dalam Islam ­ Alarm Me

8c2 8c2 4f2 4g2 4a2 8a2 8a2 4f2 4e2 4d2 8d2 8d2 4e2 

4f2 4g2 8g2 8g2 4e2 4d2 4c2 8- 8c2 8c2 4f2 8e2 4d2 8- 

8d2 8f2 4f2 8g2 8f2 4a2 8a2 4a2 4e2 8g2 4g2 8f2 4e2 8d2 8e2 8g2 4f2

Pelita Hidup ­ Hijjaz

4d2 8e2 8f2 8g2 8e2 8f2 4e2 8e2 8d2 4e2 2d2 4f2 8g2 

8a2 8f2 8g2 8a2 4g2 8g2 8f2 4a2 2g2 4g2 8a2 8g2 8a2

 8d2 8e2 8f2 4f2 8f2 4f2 8f2 8g2 8e2 4e2 8d2 4c2 8d2 

8e2 8d2 4d2 8d2 4d2

Alhamdulillah ­ Al Mizan

8e2 4a2 8a2 4a2 8b2 8c3 4b2 8a2 8#g2 4a2 4e2 8e2 8a2 

8a2 8a2 8a2 8b2 8c3 8d3 8e3 8c3 8d3 8b2 8c3 8b2 4a2

 4e3 8e3 8c3 4d3 8d3 8b2 4c3 8c3 8a2 8b2 8a2 8b2 8c3 

4d3 8d3 8b2 4c3 8c3 8a2 4b2 8a2 8#g2 4a2

 

azri-afifi.cjb.net