Menu

 Muka Depan

Perisian

Teknik Belajar

Belajar ICT

Nota Ilmiah

Sambungan

Hantar Mesej

Tanya Guru

Hiburan

Kenali Diri Saya


Capaian

 

ASMKAWA Online

LAWdotEDU

Harvest Moon HQ

SMKAWA Online 

Koleksi Ring Tones

Kembali Ke Koleksi Ring Tones

 

Nokia 2

Allahumma Sholli 'Ala Muhammad Zikir Munajat 2 (Ust Badrul Amin)

8c3 8c3 8c3 8d3 4e3 8e3 8d3 4d3 8c3 8e3 4d3 8- 8c3 8d3 

8c3 8d3 8e3 8f3 8e3 8d3 8d3 8e3 8d3 8c3 4c3 8- 4g3 4g3

 4g3 8e3 8d3 4d3 8c3 8e3 4d3 8- 8c3 8d3 8c3 8d3 8e3 8f3 

8e3 8d3 8d3 8e3 8d3 8c3 4c3 8-

Sepohon Kayu Nada Murni

8c2 8c2 4f2 4f2 4f2 8g2 8#g2 8g2 8f2 4g2 8- 8c2 8c2 4f2

 4f2 4f2 8g2 8#g2 8g2 8f2 4g2 8- 4g2 8#g2 4#a2 8#a2 

8c3 4#a2 8#g2 8g2 4#g2 8#g2 8#a2 4#g2 8g2 8f2 8g2 4g2

 8#g2 4g2 8f2 8d2 4f2 4f2 4f2 8c2 8c2 4f2 4f2 4f2 8g2 

8#g2 8g2 8f2 4g2 8- 8c2 8c2 4f2 4f2 4f2 8g2 8#g2 8g2 

8f2 4g2 8- 4g2 8#g2 4#a2 8#a2 8c3 4#a2 8#g2 8g2 

4#g2 8#g2 8#a2 4#g2 8g2 8f2 8g2 4g2 8#g2 4g2 8f2 8f2 3c3 8d2 4c2

Barisan Jihad Pemuda Islam

8e2 4e2 8f2 8f2 4e2 8d2 8d2 4e2 4f2 8d2 8c2 

8b1 8c2 4d2 8e2 8d2 4d2 8c2 8a1 8f2 8f2 8g2 8f2 

4e2 8e2 8e2 4a2 8g2 8a2 4b2 8a2 8b2 8c3 8c3 8b2 

8a2 4a2 8e2 8e2 8f2 8f2 8d2 8d2 4e2 4d2 8e2 8d2 8c2 8b1 4a1

Alif Ba Ta (Iqrak) Aliff

8c2 4e2 4e2 4e2 4e2 4e2 4f2 4g2 4- 4a2 4a2 4g2 4f2

 4e2 4d2 4c2 4- 4f2 4f2 4e2 4d2 4c2 4b1 4a1 4- 4g1

 4g1 4a1 4b1 4c2 4c2 8c2 8c2 4c2 4a1 4e2 4c2

Selimut Putih - Orkestra El Nur Suraya

4e2 4a2 4a2 8b2 8c3 2d3 4d3 4e3 4d3 4c3 2b2 8a2 

8b2 4c3 4b2 4a2 2b2 4b2 4c3 4a2 4c3 2b2 4d3 4d3

 4e3 4d3 2c3 4c3 4c3 4d3 4c3 2b2 4b2 4b2 4c3 4b2 

2a2 4g2 4c3 4a2 4b2 2g24e2 4a2 4a2 8b2 8c3 2d3

4d3 4e3 4d3 4c3 2b2 8a2 8b2 4c3 4b2 4a2 2b2 4b2 4c3 

4a2 4c3 2b2 4d3 4d3 4e3 4d3 2c3 4c3 4c3 4d3 4c3 2b2 

4b2 4b2 4c3 4b2 2a2 4g2 4c3 4a2 4b2 2g2

chorus 1:
4e2 4a2 4a2 8b2 8c3 2d3 8e3 8f3 4g3 4f3 4e3 2f3 

4d3 4e3 8e3 8d3 4c3 2d3 4c3 4b2 4c3 4e3 2d3 4d3

 4g3 8g3 8e3 4e3 2c3 4d3 4f3 4d3 4c3 2b2 4b2 4d3

 4c3 4b2 2a2 4g2 4c3 4a2 4b2 2g2

chorus 2:
4e3 4a3 4a3 4#g3 2a3 4a3 4#g3 4e3 8#g3 8a3 2#g3

 4d3 4e3 4e3 4f3 2#g3 4f3 4e3 4c3 4f3 2e3 4e3 4a3 

4g3 4#f3 2d3 4e3 4g3 4f3 4e3 2c3 4d3 4f3 4e3 4d3 

2b2 4a2 4d3 4b2 4c3 2a2

Fatamorgana - Hijjaz

8a1 8b1 8c2 8a1 8b1 8c2 2a1 8- 8b1 8c2 8d2 8b1 

8c2 8d2 4b1 8- 8b1 8c2 8d2 8f2 8f2 8f2 8e2 8e2 8d2

 4c2 8- 8c2 8d2 8e2 8g2 8g2 8g2 8f2 8f2 8e2 4b1 8- 

8b1 8c2 8d2 2e2 4- 4b1 8- 2a1

8e2 8e2 8e2 8e2 8d2 8c2 4e2 8- 8a1 8c2 8g2 4g2 8- 

8f2 8f2 8e2 2d2 8- 8d2 8d2 8d2 8d2 8c2 8b1 4d2 8- 

8g1 8c2 8d2 4f2 8- 8e2 8e2 8d2 2c2

8c2 8c2 8c2 8c2 8b1 8a1 4c2 8- 8a1 8b1 8c2 4e2 8- 8d2 

8d2 8e2 4f2 8- 8f2 8e2 8d2 4c2 4b1 8b1 8c2 4e2 4d2

 8b1 8c2 4a1 8e2 8a2 8b2 4b2 4c3 8b2 8a2 4c3 8- 

8c3 8b2 8a2 4g2 4f2 8f2 8e2 4d2 8- 8d2 8g2 8a2 

4a2 4b2 8a2 8g2 4b2 8- 8b2 8a2 8g2 2f2 8e2 8d2 4e2

8e2 8f2 8g2 4g2 4f2 8f2 8c3 4b2 8- 8d2 8e2 8f2 4f2 

4e2 8e2 8b2 4a2 4- 8a2 8b2 4d3 4c3 8a2 8b2 4d3 4c3 8- 

4b2 8a2 8g#2 8a2 4b2 8e2 8e2 8b2 8g#2 4b2 4a2

 

azri-afifi.cjb.net